Nowy regulamin wejdzie w życie wraz z dniem 25 grudnia 2014, tym samym straci ważność dotychczasowy regulamin sklepu.

Dotyczy on tylko i wyłącznie umów zawartych po dniu 25 grudnia 2014.

 

 1. Sklep  jest własnością firmy: „Pet Food Consulting Poland" Sp. z o.o. ul. Fałata 15/15, 87-100 Toruń NIP 888-293-35-82, REGON 340222906, KRS 000263307 dalej nazywaną „Sklepem”.
 2. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady sprzedaży w Sklepie.
 3. Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują po 14 dniach od daty opublikowania ich na stronie internetowej Sklepu. Sklep poinformuje klientów o zmianach mailowo oraz zamieści stosowną informację na stronie głównej Sklepu w terminie 14 dni przed wejściem zmian w życie.
 5. Ceny towarów prezentowanych w Sklepie Internetowym przedstawiane są w wartościach brutto (zawierające podatek VAT). Wszystkie ceny wyrażone są w polskich złotych. Ceny te nie zawierają kosztów przesyłki.
 6. Rejestrując się do Sklepu Internetowego klient wyraża zgodę na gromadzenie jego danych osobowych w celu dokonania transakcji. Dane te nie będą upubliczniane.
 7. Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
 8. Sprzedaż prowadzona jest jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Sklep nie wysyła towarów za granicę.
 9. Sprzedaż prowadzona jest w systemie wysyłkowym oraz z możliwością odbioru osobistego w siedzibie Sklepu.
 10. Sprzedaż wysyłkowa prowadzona jest przez firmę kurierską. Koszty wysyłki podane są na stronie Sklepu.
 11. W przypadku wysyłki, towar jest wysyłany w dni robocze, do 3 dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym.
 12. Sklep zastrzega sobie możliwość opóźnienia w realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Sklepu. Klient każdorazowo zostanie poinformowany o nowym terminie realizacji zamówienia, jednak nie może on przekroczyć 30 dni.
 13.  Należy bezwzględnie sprawdzić paczkę przy odbiorze w obecności kuriera. Jeżeli uszkodzenie towaru zostanie zauważone przez klienta w późniejszym czasie (do 7 dni kalendarzowych), należy je zgłosić telefonicznie do firmy kurierskiej, albo telefonicznie lub mailowo Sklepowi.
 14. W przypadku odbioru osobistego należy wcześniej ustalić godzinę odbioru telefoniczne lub mailowo. Możliwymi sposobami płatności są: przedpłata lub płatność gotówką przy odbiorze. Przy wyborze odbioru osobistego i płatności przy odbiorze, maksymalny termin na odbiór zamówienia wynosi 7 dni kalendarzowych.
 15. Na wpłatę za zakupiony towar, w przypadku przelewu na konto bankowe, czekamy maksymalnie 7 dni kalendarzowych, od daty zakupu. Po tym terminie, przy braku wpłaty, zamówienie zostaje anulowane.
 16. Na koszt wysyłki składają się koszty usługi  firmy kurierskiej oraz koszty opakowania.
 17. Firma wystawia paragony fiskalne. Na życzenie wystawiamy fakturę VAT.
 18. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży (zwrotu towaru), bez podawania przyczyn, w terminie do 14 dni od momentu dostarczenia towaru.
 19. Prawo do zwrotu towaru nie przysługuje w przypadku zakupu towarów:
 1. wyprodukowanych na zamówienie klienta, posiadających cechy wg specyfikacji klienta;
 2. szybko psujących się lub z krótkim terminem ważności;
 3. dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 1. Za moment dostarczenia towaru uważa się moment odbioru towaru przez klienta w siedzibie sklepu, lub odbioru towaru od doręczyciela, którym jest kurier. Jeśli klient zażyczył sobie dostawę poprzez przewoźnika nie będącego w standardowej ofercie sklepu, za moment odbioru towaru uważa się moment wydania towaru przewoźnikowi.
 2. W celu odstąpienia od umowy należy przesłać do sklepu wypełnione oświadczenie odstąpienia od umowy.
 3. Sklep zwróci pieniądze klientowi w ciągu 14 dni od momentu otrzymania oświadczenia odstąpienia do umowy, jednak nie wcześniej, niż w momencie otrzymania zwracanego towaru, lub też otrzymania dowodu nadania towaru. Klient ma obowiązek zwrócić towar, lub dostarczyć dowód nadania zwracanego towaru, w ciągu 14 dni, od momentu otrzymania przez sklep, oświadczenia odstąpienia od umowy.
 4. Zwrotowi podlega kwota stanowiąca wartość zamówienia, wraz z kosztami najtańszej możliwej dla tego zamówienia przesyłki oferowanej przez sklep.
 5. Wszystkie oferowane przez nas towary są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta, dystrybutora lub importera, o ile na ten towar jest udzielana gwarancja.
 6. Sklep nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania towarów. Odpowiedzialność za szkody wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania urządzeń, obsługiwanych zgodnie z instrukcją, określają warunki gwarancji producenta, importera bądź dystrybutora towaru.
 7. Reklamacje przyjmowane są drogą mailową, lub pocztą tradycyjną, na adres korespondencyjny Sklepu. Reklamacja zawierać musi: informacji i okoliczności przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju oraz daty wystąpienia niezgodności/wady; żądanie klienta co do sposobu realizacje reklamacji; dane kontaktowe klienta oraz numeru zamówienia.
 8. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji klienta, w terminie 14 dni.
 9. Sklep będzie dążyć do rozpatrywania wszelkich reklamacji na drodze polubownej, lub w sądzie polubownym. W przypadku braku powodzenia, sądem właściwym do rozpatrywania sprawy, jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania kupującego.
 10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2014-12-25.

Menu

STRONA GŁÓWNA
AKTUALNOŚCI
REGULAMIN
PŁATNOŚCI I DOSTAWY
KONTAKT

Polecamy strony

MAELSON

Subskrypcja

W celu uzyskania nanowszych wiadomości z naszej firmy dodaj swój adres E-mail do bazy naszych subskrybentów.


Dodaj